گوناگون
ج شمس

تاریخچه ارتباطات

تاریخچه ارتباطات: ارتباطات فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده به شرط همسان بودن معانی بین آن‌ها است. معنا در علم ارتباط شامل مفاهیم ذهنی و احساسات هر دو می‌شود.

نمایش بیشتر >>>