سیم کارت 919 سه پله ناقص

36 34 323 0919

30 36 377 0919

45 47 402 0919

42 46 403 0919

54 24 447 0919

40 42 487 0919 

47 49 488 0919

50 52 517 0919

73 93 539 0919

04 07  298 0919

  • دیگر سیم کارت ها
  • توضیحات

192 8300 0991

193 8300 0991

194 8300 0991

195 8300 0991

196 8300 0991

197 8300 0991

198 8300 0991

 

سیمکارت ۹۹۱ هزاری اول 4G

سری: CD613
تعداد : 7
75٫000 تومان

2001 751 0991

2003 751 0991

2004 751 0991

2005 751 0991

2006 751 0991

2007 751 0991

2008 751 0991

2009 751 0991

سیم کارت 991 هزاری آخر 4G

سری: cd618
تعداد : 8
تماس بگیرید

64 14 209 0919

64 62 221 0919

27 87 239 0919

05 95 240 0919

28 49 248 0919

49 79 248 0919

01 81 250 0919

65 15 257 0919

73 71 269 0919

10 13 275 0919 

 سیم کارت 919 پله آخرکد 2

سری: CA879
تعداد : 11
167٫000 تومان

64 34 447 0919 

36 30 599 0919

64 74 602 0919

40 43 607 0919 

94 92 608 0919 

40 42 620 0919

75 65 897 0919 

80 86 902 0919 

65 62 904 0919

56 51 908 0919

 سیم کارت 919 پله آخر

سری: CA873
تعداد : 10
138٫000 تومان

380 4567 0919

381 4567 0919 

382 4567 0919 

384 4567 0919 

385 4567 0919 

386 4567 0919 

387 4567 0919

388 4567 0919

389 4567 0919

سیم کارت 919 ترتیبی تخلیه نشده

سری: CA686
تعداد : 9
تماس بگیرید

سیمکارت اعتباری (کد 992 .991 و..) دربسته های با تعداد متفاوت موجود میباشد .

معمولا شماره های رند با اعداد زیبا در کنار هم که مورد توجه مشتریان میباشد.

1-  رند جفت جفت از اول :
 سیم کارت هایی هستند که ۴ رقم اول آنها پس از پیش شماره به صورت یک زوج تکراری باشد. سیم کارت 919

مانند : *** 45 45 **09


  -2
رند جفت جفت از آخر :
خطوطی هستند که ۴ رقم انتهای آنها به صورت یک زوج تکراری باشد.

مانند : 52 52 *** **09

 

  -3رند حروفی :
خطوطی هستند که تمام یا بخشی از آنها از نظر حروف لاتین موجود بر روی گوشی های تلفن ثابت یا همراه ، با نام یا نام خانوادگی یا هر کلمه معنی­ دار دیگر مطابقت داشته باشد.

مانند : شماره 6642623 **09 که با کلمه Mohamad مطابقت دارد 

4-  رند سه جفت از اول :
خطوطی هستند که ۶ رقم اول آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره به صورت زوج تکراری باشد.

مانند : * 18 18 18 **09

5-  رند سه جفت از آخر :
خطوطی هستند که ۶ رقم آخر آنها به صورت زوج تکراری باشد.

مانند : 92 92 92 * **09

6-  رند ده دهی از اول :
خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره ، شماره های دهگان به صورت مضرب های ده ، تکرار شده باشد (مثل 2020) یا مضرب های ده در آنها به صورت پلکانی قرار گرفته باشد. (مثل 2030 یا 3020)

  09** 7070 *** مانندو یا  *** 4030 **09

7-  رند ده دهی از آخر :
خطوطی هستند که در انتهای آنها شماره های دهگان به صورت مضرب های ده ، تکرار شده باشد (مثل 2020) یا مضرب های ده در آنها به صورت پلکانی قرار گرفته باشد. 

مانند : 8090 *** **09  و یا   3030 *** **09


8-  رند گفتاری :
خطوطی هستند که ۶ رقم ابتدای آنها پس از پیش شماره و یا ۶ رقم آخر آنها پس از کد به صورت ۲ جفت ، ۳ رقمی یکسان باشد.

مشاهده اینستاگرام .