سیم کارت 990 پله اول

تماس بگیرید: 02144201016

  • دیگر سیم کارت ها
  • توضیحات

660 55 53 0992

661 55 53 0992

662 55 53 0992

664 55 53 0992

667 55 53 0992

668 55 53 0992

669 55 53 0992

647 55 53 0992

648 55 53 0992

649 55 53 0992

 

 

سیم کارت 992 پله اول قشنگ

سری: CD695
تعداد : 7
تماس بگیرید

59 28 205 0919 

09 53 205 0919 

27 91 205 0919 

53 48 209 0919 

46 09 215 0919 

34 70 215 0919 

63 31 218  0919 

75 32 218 0919 

91 44 238 0919 

22 51 269 0919 

سیم کارت 919 کد 2 قشنگ

سری: CA207
تعداد : 10
تماس بگیرید

44 57 210  0919

54 67 210 0919

24 97 210 0919

64 25 210 0919

94 25 210 0919

24 43 220 0919

36 73 220 0919

63 77 220 0919

19 84 220 0919 

65 97 220 0919 

 

سیم کارت 919 کد 2 قشنگ

سری: CA208
تعداد : 10
تماس بگیرید

131 6900 0919

353 6900 0919

414 6900 0919

434 6900 0919

474 6900 0919

535 6900 0919

سیم کارت 919 هزاری آخر .پله

سری: CA209
تعداد : 6
تماس بگیرید

77 75 328 0919 

88 86 372 0919 

33 37 392 0919 

63 33 476 0919 

32 34 513 0919 

32 34 513 0919 

70 74 567 0919

سیم کارت 919 پله آخر قشنگ

سری: CA850
تعداد : 6
تماس بگیرید

59 39 217 0919

24 27 237 0919

89 80 311 0919

87 77 404 0919

98 88 440 0919

53 56 490 0919

11 16 492 0919

52 22 801 0919

09 04 053 0919 

سیم کارت 919 پله آخر قشنگ

سری: CA176
تعداد : 9
تماس بگیرید

83 19 214 0919 

78 19 216 0919 

30 12 217 0919 

45 11 218 0919 

71 16 218 0919

سیم کارت 919 پله وسط کد 2

سری: CA179
تعداد : 5
تماس بگیرید

32 89 229 0919 

73 31 230 0919 

47 56 236 0919 

60 95 245 0919 

64 97 247 0919 

44 63 267 0919 

06 81 280 0919 

12 87 280 0919 

14 88 280 0919 

98 71 291 0919 

 

سیم کارت 919 پله وسط کد 2

سری: CA182
تعداد : 11
تماس بگیرید

سیم کارت  اعتباری دربسته های با تعداد متفاوت موجود میباشد .

معمولا شماره های رند با اعداد زیبا در کنار هم که مورد توجه مشتریان میباشد.

  -۱رند آینه ای :
خطوطی هستند که دست کم ۴ رقم (یا بیشتر) از آنها بصورت متقارن قرار گرفته باشد.

مانند: 9559 *** **09 و یا 531 * 135 **09

۲-  رند پله ای از اول
خطوطی هستند که دست کم ۴ رقم (یا بیشتر) از آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره (به صورت زوج) افزایش و یا کاهش پلکانی یافته باشد.

مانند : 09** 44 45 ***

 

۳-  رند پله ای از آخر :
خطوطی هستند که دست کم ۴ رقم از آنها در انتهای خط (به صورت زوج) افزایش یا کاهش پلکانی یافته باشد.

مانند : 53 52 *** **09

4-  رند ترازویی :
خطوطی هستند که رقم میانی ۷ رقم آنها متفاوت و ۳ رقم قبل از عدد میانی و ۳ رقم بعد از عدد میانی آنها یکسان است دقیقا مانند دو کفه برابر یک ترازو.

مانند : 09** 754 * 754

5-  رند تاریخ تولدی :
خطوطی هستند که ۴ رقم اول و یا ۴ رقم آخر آنها مطابق با یکی از سال های تاریخ شمسی باشد.

مانند : 1360 *** **09 و یا *** 1372 **09

6-  رند ترتیبی از اول :
خطوطی هستند که دست کم ۳ رقم (یا بیشتر) از آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره به صورت مرتب .و پشت سر هم باشد. البته تعداد این ارقام مرتب هر چه بیشتر از ۳ رقم باشد مرغوبیت خط بیشتر است.

مانند : **** 123 **09

7- رند ترتیبی از آخر :
خطوطی هستند که دست کم ۳ رقم (یا بیشتر) از آنها در انتهای خط به صورت مرتب و پشت سر هم باشد. البته تعداد این ارقام مرتب هر چه بیشتر از ۳ رقم باشد مرغوبیت خط بیشتر است.

مانند : 12345 ** **09
نکته : ترتیب ارقام در خطوط رند ترتیبی می تواند به صورت معکوس نیز باشد .مانند: 6543 که البته از مرغوبیت آن بسیار کاسته می شود.

8-  رند تکرار پیش شماره :
خطوطی هستند که در آنها پیش شماره خود خط. و یا سایر پیش شماره های موجود در بازار (مثل 0912 ، 0935 و غیره …) تکرار شده است.مانند : 0938 *** 0912

9-  رند تکرار ۲ رقم یکی :
خطوطی هستند که در آنها دست کم ۴ رقم و حداکثر ۶ رقم. به صورت زوج های مجزا از ارقام یکسان تشکیل شده است.

مانند : 66 00 *** **09 و یا  88 55 22 *  **09

و…
مشاهده سایر سیم کارت ها به سایت مراجعه شود .

https://www.cellsim.ir

https://instagram.com/cell_sim

خرید و فروش سیم کارت دائمی و اعتباری