گوناگون

شناخت انواع شماره های رندسیم کارت رند :خط هایی هستند که از زیبایی ، سلاست ، روایی و برخی مشخصات دیگر برخورهستند که به آنها رند گفته میشود . برای شناخت انواع شماره های رند (سیم کارت رند ) و برای اینکه بدونی خطت چه رندی هست مطلب رو مطالعه کن.

1 – رند آیینه ای :

.خطوط هایی هستند که دست کم 4 رقم ( یا بیشتر ) از آنها به صورت متقارن قرار گرفته باشه .


مثال : 9559*** **09 یا 531*135**09


2 – رند پله ای از اول :

خطوطی هستند که دست کم 4 رقم ( یا بیشتر ) از آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره ( به صورت زوج ) افزایش و یا کاهش پلکانی یافته .

مثال : *** 69 68 **09


3 – رند پله ای از آخر :

خطوط هایی هستند که دست کم ۴ رقم از آنها در انتهای خط (به صورت زوج) افزایش یا کاهش پلکانی یافته باشد.

مثال : 45 46 *** **09نکته مهم در رند پله ای رقم یکان باید یکسان باشد مانند 4656 و اگر رقم یکان یکسان نبود دهگان آنها باید یکسان باشد .

مثال : 98 91 یا 34 35

اگر افزایش یا کاهش پلکانی بصورت یک زوج سه رقمی باشد یا باید دهگان و یکان آن یکسان باشد.( مثل * 218 718 **09) و یا اینکه اگر رقم آخر متفاوت است در چارچوب یک دهگان و صدگان باشد. (مثل : 282 283 * **09)


4 –  رند سه پله :

رند سه پله هم مثل رندهای پله ای از اول یا پله ای از آخر هستن با این تفاوت که ۶ رقم اول یا آخر آنها به صورت ۳ پله پشت سر هم و دو رقم دو رقم ، افزایش یا کاهش پلکان دارند .


مثال : 95 94 93 * **09   و یا  * 92 93 94 **09


5 –  رند ترازویی :

خط هایی هستند که رقم میانی 7 رقم آنها متفاوت باشد و ۳ رقم قبل و بعد از عدد میانی آنها یکسان باشد همانند کف های ترازو.

مثال :  235 * 235 ** 096-  رند تاریخ تولدی :

خط هایی هستند که ۴ رقم اول و یا ۴ رقم آخر آنها مطابق با یکی از سال های تاریخ شمسی باشد.

مثال : 1374 *** **09 و یا *** 1370 **09


7-  رند ترتیبی از اول :

خط هایی هستند که دست کم ۳ رقم (یا بیشتر) از آنها صورت مرتب و پشت سر هم باشد و هر چه تعداد این ارقام مرتب بیشتر از ۳ رقم باشد مرغوبیت خط بیشتر است.

مثال : ***234 **09


8-  رند ترتیبی از آخر :

خط هایی هستند که دست کم ۳ رقم (یا بیشتر) از آنها در انتهای خط به صورت مرتب و پشت سر هم باشد. البته تعداد این ارقام مرتب هر چه بیشتر از ۳ رقم باشد مرغوبیت خط بیشتر است.

مثال : 6789 ** **09

نکته : ترتیب ارقام در خطوط رند ترتیبی می تواند به صورت معکوس نیز باشد مانند 6543 که البته از مرغوبیت آن بسیار کاسته می شود.


9-  رند تکرار پیش شماره یا کدینگ :

خط هایی هستند که در آنها پیش شماره خود خط و یا سایر پیش شماره های موجود در بازار (مثل 0912 ، 0935 و غیره …) تکرار میشوند .

مثال : 0936 *** 0912


10-  رند تکرار ۲ رقم یکی :

خط هایی هستند که در آنها دست کم ۴ رقم و حداکثر ۶ رقم به صورت زوج های مجزا از ارقام یکسان تشکیل شده است.

مثال: 66 00 *** **09 و یا  88 55 22 *  **09


11 –  رند جفت جفت از اول :

خط هایی هستند که ۴ رقم اول آنها پس از پیش شماره به صورت یک زوج تکراری باشد.

مثال : *** 65 65 **09


 12 – رند جفت جفت از آخر :

خط هایی هستند که ۴ رقم آخر آنها مثل هم باشند .

مثال : 23 23 *** **09


 13 – رند حروفی :

خط هایی هستند که تمام اعداد یا بخشی از آنها از نظر حروف لاتین موجود بر روی گوشی های تلفن ثابت یا همراه ، با نام یا نام خانوادگی یا هر کلمه معنا داری مطابقت دارند.

مثال : شماره 6642623 **09 که با کلمه Mohamad مطابقت دارد یا  1118252 **09 که چهار رقم آخر آن با کلمه Tala مطابقت دارد.


14 – رند سه جفت از اول :

خط هایی هستند که ۶ رقم اول آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره به صورت زوج تکراری باشد.

مثال : * 12 12 12**09


15 –  رند سه جفت از آخر :

خط هایی هستند که ۶ رقم آخر آنها به صورت زوج تکراری باشد.

مثال : 56 56 56* **09


شماره های رند (سیم کارت رند ) انواع مختلفی دارند که سایر رند هارو بزودی تو سایت میذارم www.cellsim.ir

www.mci.ir
https://instagram.com/cell_sim مارو در اینستاگرام دنبال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *